Najbliższy punkt odbioru
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

pochodzącego z gospodarstw domowych:

- PSZOK w Białymstoku przy ul. 42. Pułku Piechoty 48
Godziny otwarcia:
poniedziałek – sobota w godz. 6.00 - 18.00


- PSZOK w Hryniewiczach, ZUOK w Hryniewiczach Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek w godz. 7.00 - 18.00
sobota w godz. 7.00-15.00


Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdują się w każdej gminie. Mieszkańcy mogą znaleźć adresy tych punktów na stronach swoich gmin.